Brändi on yrityksen tärkein pääoma

Mikä ja mitä brändi oikeasti on? Mistä se koostuu? Mikä on sen merkitys yritykselle, tuotteelle tai palvelulle?

Brändillä tarkoitetaan yritykseen liitettävää mielikuvaa, joka syntyy imagon ja maineen summana. Hyvästä brändistä maksetaan enemmän ja ostopäätös tehdään herkemmin. Hyvä brändi on haluttu ja sitä kannetaan ylpeydellä. Eikä sitä silti voi mistään ostaa – brändi tulee luoda ja rakentaa.

Brändi auttaa ihmisiä tunnistamaan yrityksen, tuotteen tai yksilön – brändi on siis kokemus yrityksestä, palvelusta tai tuotteesta. Brändi on yhtenäinen vaikutelma kaikesta, mitä yritykseen ja sen tuotteisiin ja palveluihin kosketuksiin joutuvat asiakkaat näkevät, kuulevat tai kokevat.

Ihmiset sekoittavat usein brändin tarkoittamaan pelkästään yrityksen liikemerkkiä, slogania tai muuta yrityksen tunnistettavaa fyysistä elementtiä. Nämä kaikki ovat tärkeitä markkinointityökaluja ja auttavat mainostamaan tavaroita sekä palveluita – sekä vahvistamaan haluttua brändimielikuvaa.

Mitä sitten brändäys on ja mitä siitä on hyötyä?

Oletko koskaan kuullut jonkun kertovan, ettei ole mainosten uhri, vaan ostaa aina vain merkkituotteita? Silloin brändäys on onnistunut. Hyvä brändi myy kuin itsestään ja asiakkaat ovat valmiita puolustamaan merkkiä, tuotetta, palvelua tai yritystä. Heistä on tietämättään tullut yrityksen nimeen huutavia superfaneja.

Yrityksen brändäyksessä pyritään hallitsemaan tuotteen tai palvelun vaikutusta asiakkaaseen. Uusi yritys pääsee alusta saakka vaikuttamaan ihmisten mielikuviin yrityksestä, mutta vanhan pitkään alalla toimineen yrityksenkään ei ole koskaan liian myöhäistä lähteä piristämään brändikuvaansa ja uudistumaan edukseen.

Mistä lähdetään liikkeelle?

Brändin rakentaminen toteutetaan seuraavien vaiheiden mukaisesti.

1. Kilpailustrategian ja -etujen kirkastaminen

Brändi-idean tulee aina pohjautua yrityksen/tuotteen/palvelun kilpailustrategian ja -etujen todellisuuteen, koska brändin lupaukset on pystyttävä lunastamaan jokaisessa kohtaamispisteessä asiakkaan kanssa.

2. Brändi-idean suunnittelu

Brändi-idea on brändille luotu yksinkertainen, kilpailijoista erottuva ja kohderyhmille relevantti merkitys, joka pohjautuu yrityksen/tuotteen/palvelun kilpailustrategiaan ja -etuihin. Brändi-identiteetti on se, miten ihmisten halutaan brändin kokevan mielessään. Erottuvuus ja relevanttius tekevät brändistä vahvan ja pitävät sen vahvana – ei yksin tunnettuus. Näiden elementtien pohjalta suunnitellaan myös kyseessä olevalle tuotteelle brändi-idea.

3. Brändisignaalien suunnittelu ja toteutus

Brändisignaalit ovat elementtejä, joiden kautta brändi-idea jalkautetaan kohderyhmien tietoisuuteen. Ne ovat konkreettisia toimenpiteitä, jotka luovat tunteita ja mielipiteitä ja lopulta kokonaisvaltaisen brändielämyksen. Siksi kaiken viestinnän, viestinnän työkalujen ja elementtien tulee olla brändin mukaisia ja tukea sen rakentumista.

Hyvä tuote, palvelu tai yritys tarvitsee arvoisensa brändin. Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Eija Tammi

Account Director

040 063 9604
eija.tammi@jappis.fi

Toni Lähteenoja

Chief Business Officer

044 333 1019
toni.lahteenoja@jappis.fi

Brändi kuntoon

Brändätään yhdessä tuotteenne, palvelunne tai yrityksenne kilpailijoita paremmaksi, pistä viestiä tai soittele Eijalle tai Tonille.

Aloitetaan yhteistyö sinulle maksuttomalla kartoituspalaverilla. Me laadimme palaverin pohjalta ehdotuksen ja tarjouksen seuraavista askeleista.

Sovi oma aikasi joko lomakkeen kautta tai suoraan haluamasi asiakkuusvastaavaan kanssa.