Mitä hyötyä on tuotteiden- ja palveluiden muotoilusta?

Tuote- ja palvelumuotoilu näyttää maailman uusin silmin. Mitä voi tehdä toisin kuin kilpailijat tekevät? Miten käyttäjän toiveet ja tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon? (User-Centered Design, UCD).

Tuotemuotoilu auttaa yritystä erottautumaan myönteisesti laadukkuudella, käytettävyydellä ja uskottavalla ulkomuodolla. Palvelumuotoilu auttaa positiivisen palvelukokemuksen luomisessa, joka on eduksi yrityksen liiketoiminnalle. Samalla myös käyttäjän kokemus yrityksestä ja palvelusta paranee.

Mitä on palvelumuotoilu?

Tuotemuotoilu on yleisesti tunnetumpi menetelmä, mutta mitä oikein on sen vähemmän tunnettu pari palvelumuotoilu?

Palvelumuotoilu on suunnittelumenetelmä, joka keskittyy palveluiden käyttäjien tarpeiden ymmärtämiseen ja palvelukokemuksen parantamiseen. Se yhdistää useita eri osa-alueita, kuten muotoilun, asiakaskeskeisen ajattelun, liiketoiminnan ja teknologian, auttaakseen organisaatioita luomaan parempia palveluita.

Mitkä ovat palvelumuotoilun tavoitteet?

1. Asiakaskeskeisyys

Palvelumuotoilussa korostetaan käyttäjien tarpeiden, odotusten ja ongelmien ymmärtämistä syvällisesti. Tämä tehdään esimerkiksi haastattelujen, havainnoinnin ja käyttäjäkeskeisten menetelmien avulla.

2. Monitieteellisyys

Se yhdistää eri alojen asiantuntemusta, kuten muotoilua, liiketoimintastrategiaa ja teknologiaa, jotta palvelukokemusta voidaan parantaa kokonaisvaltaisesti.

3. Prototypointi ja testaus

Palvelumuotoilussa luodaan usein prototyyppejä ja testataan niitä käyttäjillä, jotta voidaan iteroida ja parantaa palvelua ennen sen toteuttamista.

4. Palvelupolun suunnittelu

 Tärkeä osa palvelumuotoilua on palvelupolun, eli kaikkien asiakkaan kohtaamien vaiheiden, suunnittelu. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen asiakaskontakti on sujuva ja merkityksellinen.

5. Innovointi ja parantaminen

Palvelumuotoilu kannustaa organisaatioita jatkuvasti kehittämään ja parantamaan palveluitaan asiakaspalautteen ja käyttäjäkokemuksen perusteella.

Palvelumuotoilun yhteenveto ja käyttökohteet

Yhteenvetona palvelumuotoilu pyrkii parantamaan palveluiden laatua, tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä keskittymällä asiakaskeskeiseen suunnitteluun ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. 

Se on erityisen hyödyllinen monimutkaisten ja vuorovaikutteisten palveluiden suunnittelussa, kuten verkkokaupat, terveydenhuoltojärjestelmät ja asiakaspalveluprosessit.

Me teemme yrityksesi tuotteesta tai palvelusta kohderyhmälle vetovoimaisen

Käytämme siinä apuna käyttäjäkeskeistä muotoiluprosessia, jolla on seuraavat selkeästi määritellyt vaiheet:

1. Käyttökontekstin ymmärtäminen ja määrittely

Tunnuksellista käyttöyhteydet määrittämällä saadaan käsitys seuraavista asioista. Ketkä tuotteen tai palvelun pääasialliset käyttäjät ovat, miksi he käyttävät sitä, mitkä ovat heidän vaatimuksensa ja missä ympäristössä he sitä käyttävät.

2. Käyttäjä- ja organisaatiovaatimusten määrittely

Kun käyttöyhteydet on määritelty, on aika tunnistaa tuotteen tai palvelun yksityiskohtaiset vaatimukset. Tämä on tärkeä vaihe, joka edelleen auttaa muotoilijoita luomaan tarinanäkymiä ja asettamaan tärkeitä tavoitteita tehdäkseen tuotteesta tai palvelusta menestyvän.

3. Suunnitteluratkaisujen tuottaminen

Tavoitteiden ja vaatimusten perusteella aloitetaan iteraatioprosessi tuotteen tai palvelun muotoilussa ja kehityksessä.

4. Arviointi

Suoritamme käytettävyystestejä saadaksemme käyttäjien palautetta tuotteiden tai palveluiden toimivuudesta jokaisessa käyttäjälähtöisen suunnittelun vaiheessa.

Yrityksesi tarvitsee arvoisensa tuotteen tai palvelun. Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Eija Tammi

Account Director

040 063 9604
eija.tammi@jappis.fi

Toni Lähteenoja

Chief Business Officer

044 333 1019
toni.lahteenoja@jappis.fi

Tuote tai palvelu kuntoon

Muotoillaan yrityksenne tuote tai palvelu kilpailijoita paremmaksi, pistä viestiä tai soittele Eijalle tai Tonille.

Aloitetaan yhteistyö sinulle maksuttomalla kartoituspalaverilla. Me laadimme palaverin pohjalta ehdotuksen ja tarjouksen seuraavista askeleista.

Sovi oma aikasi joko lomakkeen kautta tai suoraan haluamasi asiakkuusvastaavaan kanssa.